Blogberichten

Hier vindt u onze blogberichten.

‘Over grenzen’: open gesprek over zelfbeschadiging

Contact maken, oprechte aandacht en vertrouwen hebben; het zijn kernwoorden tijdens de themaochtend ‘Over grenzen’, over zelfbeschadiging bij mensen met een verstandelijke beperking. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) nodigde op vrijdag 8 november twee experts uit om te komen spreken over dit thema. ‘We moeten ons realiseren wat zelfbeschadiging is: een teken van onderliggend lijden.’ Ook presenteerde prof. dr. Petri Embregts de VerbanXdoos, een nieuw praktijkproduct van de Academische Werkplaats dat begeleiders helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking. De VerbanXdoos verschijnt in 2020 en wordt mede mogelijk gemaakt door zorgorganisatie Dichterbij, Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en RINO Zuid.

Meer weten over dit product? Neem contact op met Luciënne Heerkens via g.c.j.heerkens@uvt.nl.

grensoverschrijdend gedrag
prof. dr. Petri Embregts reikt het eerste exemplaar van de VerbanXdoos uit aan Peter van Lier, coördinator van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).
Lees verder

Subsidie Familie & Zo

In de nieuwsbrief Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking lezen we dat het bestuur van Stichting Sociaal Pedagogische Zorg (SPZ) het verzoek om financiële ondersteuning voor het project Familie & Zo heeft gehonoreerd. De wetenschappelijke versie van de Family Network Method – Intellectual Disability (FNM-ID), een instrument om het sociale netwerk van mensen met een lichte verstandelijke beperking in kaart te brengen, kan hiermee omgezet worden naar een toegankelijk digitaal praktijkproduct. Het eindresultaat zal een gebruiksvriendelijke applicatie zijn die mensen met een lichte verstandelijke beperking zelfstandig en eventueel samen met hun ondersteuners kunnen gebruiken. Ook de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft eerder een subsidie toegekend voor dit praktijkproduct.

Lees verder

En de winnaar is….

Op 2 april 2019 vond het Symposium “Krachtige kennisbronnen: verbinding door bouwen en vertrouwen” plaats , georganiseerd door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University).

Aan het einde van een geslaagde dag met veel nieuwe inzichten en tal van inspirerende ontmoetingen vond de feestelijke uitreiking plaats van de Anton Došen Scriptieprijs.

Anton Došen Scriptieprijs
De Anton Došen Scriptieprijs werd reeds voor de vijfde keer uitgereikt. De prijs is vernoemd naar Anton Došen, een van de eersten in Nederland die de zorg voor de geestelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking over het voetlicht bracht. De Anton Došen Scriptieprijs wordt uitgereikt aan een masteronderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen.

De genomineerden
De vier genomineerden voor de Anton Došen Scriptieprijs 2019:
Een veilige haven. Een kwalitatief onderzoek naar de werkzaamheid van de collectieve voorzieningen Amarant Groep. Geschreven door Malou Deenen, onder begeleiding van Kristel Driessens en Jan Depauw van de Universiteit Antwerpen.
Individuals with mild to borderline intellectual disability in a forensic addiction treatment centre: Prevalence, characteristics and differences in response to treatment. Geschreven door Ilse Luteijn, onder begeleiding van Robert Didden en Joanneke van der Nagel van de RU Nijmegen.
Straatwijzer: Online psycho-educatie over licht verstandelijke beperkingen en psychatrie. Geschreven door Mandy Spaltman, onder begeleiding van Esther Albers van de RU Nijmegen en Sammy Roording-Ragetlie, klinisch neuropsycholoog bij Karakter.
Doorstromen naar onderwijs? Voorspellende kindfactoren van een onderwijsperspectief voor kinderen met een verstandelijke beperking. Geschreven door Karin Vredeveld, onder begeleiding van Jolanda Douma en Lex Wijnroks van Universiteit Utrecht.

En de winnaar: Ilse Luteijn

De jury was unaniem: Ilse Luteijn is de onbetwiste winnaar met haar scriptie over de behandeling van verslaving in een forensische setting. . Haar onderzoek is uitermate relevant voor mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen, en dus ook voor de klinische praktijk.
Uit het onderzoek van Ilse Luteijn kwam naar voren dat cliënten met een verstandelijke beperking lager scoorden op de wens om geholpen te worden. Er waren geen verschillen in de mate waarin cliënten hun problemen erkenden, bereid waren te starten met de behandeling en de mate van agressie tijdens de behandeling. De jury oordeelde: ‘Een mooie, gedegen en goed geschreven scriptie, die bijdraagt aan betere verslavingszorg voor mensen met een verstandelijke beperking.’

Lees verder

Familie & Zo

Eind  2018 heeft Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland bijgedragen aan de realisatie van het praktijkproduct  Familie & Zo: een app die op een systematische wijze de ondersteuning in familienetwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende psychische stoornis of gedragsstoornis in kaart brengt en op deze manier bijdraagt aan participatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.  Het bedrag dat de Stichting heeft vrijmaakt voor de ontwikkeling van bovengenoemde app bedraagt €10.000.

Sanne Giesbers en Tess Tournier werken als promovenda bij de Academische Werkplaats leven met een verstandelijke beperking en richten zich met hun promotieonderzoeken op de familienetwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking. In dat kader hebben Sanne en Tess de Family Network Method- Intellectual Disability (FNM-ID) ontwikkeld onder begeleiding van prof dr.  Andrew Jahoda, prof dr. Richard Hastings , dr. Lex Hendriks en prof dr P Embregts. Met dit instrument kan op een systematische wijze de ervaren emotionele ondersteuning vanuit de familiecontext in kaart worden gebracht. Tevens geeft het instrument inzicht in de opbouw en structuur van de bredere familiecontext waarin de relaties tussen mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun familie ingebed zijn. Om dit instrument breed in te kunnen zetten in de zorg voor mensen met een  verstandelijke beperking is het van belang de huidige wetenschappelijke versie van de FNM-ID om te zetten naar een toegankelijk digitaal praktijkproduct. Het praktijkproduct wordt in 2019 voorafgaand aan de promotieplechtigheid tijdens een studieochtend gepresenteerd.  

Met uw steun vertalen we resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar toegankelijke praktijkproducten voor een nog betere kwaliteit van zorg. Helpt u mee?

Lees verder

Symposium Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Symposium Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Op dinsdag 2 april 2019 organiseert de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) haar vijfde symposium. Het symposium is een feestelijke dag waarop onderzoekers, professionals uit de praktijk, het onderwijs en mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten van harte welkom zijn. Aanmelden kan via http://bit.ly/2C3heqO

Tijdens het symposium van de Academische Werkplaats  wordt ook de Anton Došen Scriptieprijs uitgereikt. De Anton Došen prijs is een scriptieprijs gericht op onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie. De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij deze doelgroep.

De scriptieprijs is door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland ingesteld in samenwerking met Tranzo (Tilburg University) en Specialistische en Forensische zorg STEVIG, onderdeel van Dichterbij.

Lees verder
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven