Subsidie Familie & Zo

In de nieuwsbrief Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking lezen we dat het bestuur van Stichting Sociaal Pedagogische Zorg (SPZ) het verzoek om financiële ondersteuning voor het project Familie & Zo heeft gehonoreerd. De wetenschappelijke versie van de Family Network Method – Intellectual Disability (FNM-ID), een instrument om het sociale netwerk van mensen met een lichte verstandelijke beperking in kaart te brengen, kan hiermee omgezet worden naar een toegankelijk digitaal praktijkproduct. Het eindresultaat zal een gebruiksvriendelijke applicatie zijn die mensen met een lichte verstandelijke beperking zelfstandig en eventueel samen met hun ondersteuners kunnen gebruiken. Ook de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft eerder een subsidie toegekend voor dit praktijkproduct.


Terug naar blog overzicht
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven