Anton Došen Scriptieprijs

 

Prijswinnares 2017 Jolien Rheiter.

“Enorm verrast, zeer vereerd en vol trots heb ik de Anton Došen Scriptieprijs 2017 in ontvangst mogen nemen. Wat was dat spannend om met de andere twee zeer gewaardeerde nominaties te wachten op de uitslag. Alleen genomineerd zijn is al een enorme eer en ervaring!

Ik wil iedereen oproepen die onderzoek gedaan heeft naar mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen zich in te schrijven.

Alleen het feit dat je onderzoek gelezen wordt door een vakkundige jury is al een waardering voor alle inspanning die je hebt geleverd.

Mocht je genomineerd worden dan wordt je onderzoek voor een breed publiek toegelicht. Daarnaast worden de genomineerde onderzoeken op papier beschreven die iedere deelnemer aan het symposium ontvangt.

De lovende woorden van de jury en het winnen van de prijs heeft me een enorme boost gegeven. Ondanks dat het onderzoek me bloed, zweet, tranen en een lange adem heeft gekost, was het me dubbel en dwars waard. Ik ben al eerder gevraagd om met het onderzoek te promoveren. Het overweldigende oordeel van de jury en de winst van deze prijs, heeft me weer de positieve drive gegeven om serieus te overwegen om te gaan promoveren. Het wordt tijd dat het onderwerp ‘de seksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking’ meer bespreekbaar gemaakt wordt. Met behulp van mijn onderzoek hoop ik hierin een bijdrage te kunnen leveren.”

Jolien Rheiter

wetenschappelijk onderzoek seksuele ontwikkeling verstandelijke beperking

Scriptiewinnares Jolien Rheiter ontvangt de prijs voor haar onderzoek uit handen van em. prof. dr. Došen

 

De Anton Došen Scriptieprijs is een scriptieprijs voor onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op dit onderzoeksgebied.

De prijs is ingesteld door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland in samenwerking met de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en STEVIG, onderdeel van Dichterbij.

De scriptieprijs is verbonden aan de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van prof. dr. Petri Embregts. In de afgelopen jaren werd hiervoor € 5000,- ter beschikking gesteld.

Wil je jouw scriptie indienen?

Voor de Anton Došen Scriptieprijs 2019 kunnen scripties die zijn afgerond in het academische jaar 2016/2017 en 2017/2018 worden ingezonden tot 1 november 2018. Ga naar het  digitale inschrijfformulier .

Wil je jouw scriptie indienen? Of heb je vragen over de Anton Došen scriptieprijs dan kun je contact opnemen met:
antondosenscriptieprijs@tilburguniversity.edu

 

Wie is Anton Došen?

De scriptieprijs is vernoemd naar prof. dr. Anton Došen. Hij was als psychiater werkzaam bij Nieuw Sprealand (het huidige STEVIG) en als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Došen is een van de eersten in Nederland die een onderbouwing probeerde te geven van wat professionals in de dagelijkse, klinische praktijk nastreven: begrijpen en verklaren van de complexiteit van psychopathologie en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Winnaars

2017-Jolien Rheiter

De Anton Došen Scriptieprijs is voor de vierde keer uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. De prijs is verbonden aan de leerstoel van Prof. dr. Petri Embregts en ingesteld door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland in samenwerking met de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University en STEVIG, onderdeel van Dichterbij. De prijs wordt iedere 2 jaar uitgereikt. Voor de winnaar is een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld en de mogelijkheid om de winnende scriptie (in verkorte vorm) te publiceren in het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.

Jolien Rheiter is met haar scriptie vanuit de Open Universiteit over de seksuele ontwikkeling ven mensen met een verstandelijke beperking tot winnaar verkozen. Een gedeelde tweede plaats werd toegekend aan Samantha Roetink (VU Amsterdam; titel: De relatie tussen sociale angst en sociale status bij adolescenten met een lichte verstandelijke beperking) en Angela Schuurmans (RU Nijmegen; titel: A Pilot Study Evaluating “Dojo,” a Videogame Intervention for Youths with Externalizing and Anxiety Problems).

In het winnende onderzoek van Jolien werd een vragenlijst ontworpen en gevalideerd die de seksuele ontwikkeling van mensen met verstandelijke beperking in kaart brengt. Het uiteindelijke meetinstrument is betrouwbaar en onderscheidend voor deze doelgroep. De jury beoordeelde het onderwerp van de winnende thesis als uitermate relevant voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. Jolien ontving de prijs uit handen van em. prof. dr. Anton Došen zelf.

 

2015 – Lore Riské

 

Op 16 april 2015 is de Anton Došen Scriptieprijs voor de derde maal in de geschiedenis uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen.  Na zorgvuldig beraad is Lore Riské met haar scriptie over de validering van de SEO-R werd aangewezen tot winnaar. Het belangwekkende van deze scriptie zat volgens de jury in een combinatie van:

  • de uitstekende wetenschappelijke uitvoering en beschrijving van het scriptieonderzoek;
  • de relevantie van het onderwerp voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen;
  • de geboden vernieuwingsimpuls voor de doorontwikkeling van een schaal die in de klinische praktijk breed onder de aandacht is van professionals.

Tijdens het symposium “Co-creatie in werking” ontving Lore Riské de prijs met een bedrag van 5000 euro uit handen van Jos Nauts, secretaris van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en initiator van de scriptieprijs.

2013 – Sonja van Veen – Graafstal van de Radboud Universiteit Nijmegen

Winnares Sonja van Veen-Graafstal:

Graag wil ik studenten oproepen hun scriptie in te dienen om mee te dingen naar deze prijs! Het gaf mij een geweldige boost , als een gerenommeerde jury zich uitspreekt over je scriptie! Natuurlijk hoop je op de hoofdprijs, maar ik herinner me van mijn eigen prijsuitreiking dat ik erg onder de indruk was van de andere nominaties. De drie genomineerde scripties worden voor een breed publiek toegelicht en alleen dat al is een geweldige uitdaging en ervaring! Het is heel inspirerend om van elkaar te horen welke nieuwe inzichten of werkwijzen kunnen bijdragen aan verbetering van de zorg. Daarnaast is uit deze prijs voor mij de mogelijkheid voor een promotietraject ontstaan. Ik doe nu onderzoek naar de methodiek die ik als veelbelovend in mijn scriptie besproken heb! Ik zou zeggen, neem de uitdaging aan en schrijf je in voor deze scriptieprijs!


Sonja schreef haar masterscriptie over het effect van Emerging Body Language.

Ten eerste is het een verkennende studie om het effect van Emerging Body Language te bestuderen bij jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het tweede doel van de scriptie is het onderbouwen van de theoretische veronderstelling van Emerging Body Language dat alle mensen zelforganiserende systemen zijn.

2012 – Anneke Paelinck van Universiteit Gent

Anneke schreef  haar masterscriptie over het motiveren van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie die middelen misbruiken.

© 2019 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven