Home

Psychische stoornissen en gedragsproblemen komen bij mensen met een verstandelijke beperking veel vaker voor dan bij mensen zonder verstandelijke beperking.

Een verstandelijke beperking is niet te behandelen. Een psychische stoornis normaal gesproken wel. Maar de combinatie maakt dat mensen met een ‘dubbele diagnose’ tussen wal en schip vallen. We weten nog niet goed hoe we hen het best kunnen helpen…

Onderzoek in het belang van mensen met een ‘dubbele diagnose’

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, en het valt niet mee om opgedane kennis in praktijk te brengen. Mede doordat zij moeilijk herkenbaar zijn, onverwacht, en onberekenbaar gedrag laten zien.

De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland bevordert wetenschappelijk onderzoek in het belang van mensen met een verstandelijke beperking die daarnaast kampen met psychische stoornissen of gedragsproblemen.

Mensen zoals Laurens, die meedeed aan de training Sterker dan de kick.

Om het filmpje te bekijken, klikt u op bovenstaande afbeelding. Het filmpje  opent onder: Praktijk vindt Onderzoek, onderzoek vindt praktijk.

© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven