Home

Psychische stoornissen en gedragsproblemen komen bij mensen met een verstandelijke handicap veel vaker voor dan bij mensen zonder handicap en vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van hun bestaan. De problematiek is complex, wetenschappelijk onderzoek is spaarzaam en de toepassing van kennis in de praktijk is geen eenvoudige zaak. Op de behandeling lopen veel zorgverleners stuk. Cliënten laten een moeilijk herkenbaar, onverwacht en onberekenbaar gedrag zien.

Een verstandelijke handicap is niet te behandelen. Een psychische stoornis normaal gesproken wel, maar de combinatie maakt dat deze groep mensen tussen wal en schip valt. De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft zich ten doel gesteld om wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te bevorderen. De ontstaansgeschiedenis van de stichting ligt bij Nieuw Spraeland de voorloper van Dichterbij en Stevig, behandelinstelling te Oostrum voor deze groep mensen.