Onderzoeken

WEBAPP om Familienetwerken in kaart te brengen.

In het najaar van 2020 lanceert de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) een aansprekende webapp waarmee mensen met een licht verstandelijke beperking zelf stap voor stap hun familienetwerk in kaart kunnen brengen. De webapp is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en is mede mogelijk gemaakt door Dichterbij, Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en SPZ.

Met de webapp ‘Familie enzo’ kunnen gebruikers hun eigen avatar (poppetje) maken en vervolgens al hun familieleden en belangrijke anderen toevoegen aan het netwerk. Vervolgens stelt de webapp een aantal vragen: wie is belangrijk voor jou, wie helpt jou als je niet zo’n goede dag hebt, en wie help jij als anderen geen goede dag hebben?

Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen zelfstandig aan de slag met Familie enzo. Dankzij de toegankelijke taal, aansprekende interface en voorleesfunctie sluit de app goed aan bij hun wensen en behoeften. Als alle vragen zijn ingevuld, verschijnt een helder overzicht van het netwerk in beeld.

Gebruikers kunnen het resultaat uitprinten als familieportret of als input voor een gesprek gebruiken. De resultaten kunnen helpen om het netwerk actief te betrekken en te verstevigen, als daar een behoefte ligt. Zo draagt de webapp bij aan participatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

Onderzoek

Familie enzo is gebaseerd op de promotieonderzoeken van dr. Sanne Giesbers en Tess Tournier MSc. Onder begeleiding van onder andere prof. dr. Petri Embregts hebben zij de Family Network Method- Intellectual Disability (FNM-ID) ontwikkeld. De FNM-ID vormt de leidraad voor de webapp.

De VerbanXdoos: in 4 stappen naar betere hulp bij zelfbeschadiging.

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) brengt in juni 2020 een nieuw praktijkproduct uit voor zorgprofessionals: de VerbanXdoos. De VerbanXdoos is mede mogelijk gemaakt door zorgorganisatie Dichterbij, Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en RINO Zuid.

De VerbanXdoos is een hulpmiddel dat begeleiders en gedragsdeskundigen helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking. In de doos zitten kaarten met achtergrondinformatie en praktische aanpak in 4 stappen, allen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ook bevat de toolkit informatie over oorzaken van zelfbeschadigend gedrag.

toolbox

Bestellen

Je kunt de VerbanXdoos gratis bestellen. Voor meer informatie, of voor het bestellen van een VerbanXdoos, kunt u contact opnemen met Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB:

g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu

Waarom deze VerbanXdoos?

Zelfbeschadigend gedrag komt vaak voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Zelfbeschadiging is gedrag waarbij iemand zichzelf opzettelijk fysiek beschadigd of een poging daartoe doet. Dit gedrag kan ernstige gevolgen hebben voor de persoon en zijn omgeving. Redenen waarom mensen zelfbeschadigend gedrag laten zien, zijn divers. Oorzaken kunnen genetisch, biologisch of psychologisch zijn, maar ook uitgelokt worden door de omgeving van de cliënt. Het is vaak lastig om zelfbeschadigend gedrag goed in kaart te brengen en gerichte interventies in te zetten.

De VerbanXdoos biedt een oplossing. De VerbanXdoos helpt je stapsgewijs om in samenwerking met je team zelfbeschadigend gedrag van mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. Je krijgt door het vullen van de SelfHarm-Scale inzicht in de triggers, omgevingskenmerken en consequenties van de zelfbeschadiging. Op basis hiervan zet je vervolgens interventies in, die zich richten op de afname van dit gedrag. De Self-Harm-Scale kan je dan vervolgens helpen om in kaart te brengen of de interventies ook effectief zijn.

Begeleiders kunnen de VerbanXdoos samen met hun team gebruiken. Door de doos systematisch in te zetten, krijgen ze zicht op triggers, omgevingskenmerken en gevolgen van zelfbeschadiging. Zo draagt de VerbanXdoos bij aan betere zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Auteurs: drs. Kim van den Bogaard, prof. dr. Henk Nijman en prof. dr. Petri Embregts

Familie & Zo

Sanne Giesbers en Tess Tournier werken als promovenda bij de Academische Werkplaats leven met een verstandelijke beperking en richten zich met hun promotieonderzoeken (o.a.) op de familienetwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking. In dat kader hebben Sanne en Tess de Family Network Method- Intellectual Disability (FNM-ID) ontwikkeld onder begeleiding van prof dr.  Andrew Jahoda, prof dr. Richard Hastings , dr. Lex Hendriks en prof dr. P Embregts. Met dit instrument kan op een systematische wijze de ervaren emotionele ondersteuning vanuit de familiecontext in kaart worden gebracht. Tevens geeft het instrument inzicht in de opbouw en structuur van de bredere familiecontext waarin de relaties tussen mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun familie ingebed zijn. Om dit instrument breed in te kunnen zetten in de zorg voor mensen met een  verstandelijke beperking is het van belang de huidige wetenschappelijke versie van de FNM-ID om te zetten naar een toegankelijk digitaal praktijkproduct.

Het belang van familienetwerken van mensen met een verstandelijke beperking

It’s not who you know, It’s how you know them. Support in formal and informal networks of people with mild intellectual disability.

Eind  2018 heeft Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland bijgedragen aan de realisatie van het praktijkproduct  Familie & Zo: een app die op een systematische wijze de ondersteuning in familienetwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende psychische stoornis of gedragsstoornis in kaart brengt en op deze manier bijdraagt aan participatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.  Het bedrag dat de Stichting heeft vrijmaakt voor de ontwikkeling van bovengenoemde app bedraagt €10.000. De ideeën voor een toegankelijk digitaal praktijkproduct ‘Familie & Zo’ zijn inmiddels uitgewerkt. Er vindt volop overleg plaats met de bouwers van de webapplicatie. Het praktijkproduct zal rond de zomer 2020 geïntroduceerd worden.

Interveniëren in zelfverwondend gedrag

In het promotietraject (2011-2017) van Kim van den Bogaard wordt geprobeerd om meer inzicht te krijgen in grensoverschrijdend gedrag. In het promotieonderzoek is een lijst ontwikkeld, the Self-harm scale (Nijman & Palmstierna, 2004), die zelf verwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking in kaart kan brengen. Op basis van deze vragenlijst wordt met financiële steun van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland een box ontwikkeld die elk team/ begeleider die werkt met mensen met een verstandelijke beperking en zelf verwondend gedrag kan gebruiken.

Menslievende Professionalisering

Onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts is de training Menslievende Professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkeld. De training geeft inzicht in de manier waarop de professionele attitude van zorgverleners van invloed is op de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die zij bieden. Voor het project Menslievende Professionalisering is met steun van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland de trainershandleiding en bijbehorende website ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie

Overige onderzoeken

Door de jaren heen zijn een groot aantal initiatieven ondersteund met een bijdrage van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland. Wij noemen:

De Borg, landelijk expertisecentrum waar vier instellingen de krachten bundelden voor wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling te verbeteren

In Kroatie zijn in Matra-projecten (2001-2006) de instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking geschoold in klantgerichte  dienstverlening aan cliënten en versterking van initiatieven gericht op maatschappelijke positieverbetering

Promotietraject dr. M.C. Dekker met promotor prof. dr. J.M. Koot (VU Amsterdam) Studie naar het voorkomen, de impact en de risico’s van psychische problemen bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 423:8, August 2003)

Ontwikkeling en uitgave van de NETOL, Neuropsychologische testserie voor oudere licht verstandelijk gehandicapten

Oprichting onafhankelijke stichting voor de ontwikkeling van laagdrempelige en betrouwbare informatiecentra voor ouders in Kroatië

Project Izazov(‘de uitdaging’) gericht op het ontwikkelen en marktgericht werken van IZAZOV voor het opzetten van kleinschalige bedrijfsactiviteiten voor gehandicapten te Zagreb

In Casa, een samenwerkingsproject tussen Nieuw Spraeland en De Spiegel Limburg in Houthalen te België. (1997-2001). In dit project is de methodiek van ambulante behandeling in België uitgewerkt en in een pilot getest. De methodiek is succesvol gebleken aan beide zijden van de grens.

© 2020 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven