Onderzoeken

Interveniëren in zelfverwondend gedrag

In het promotietraject (2011-2017) van Kim van den Bogaard wordt geprobeerd om meer inzicht te krijgen in grensoverschrijdend gedrag. In het promotieonderzoek is een lijst ontwikkeld, the Self-harm scale (Nijman & Palmstierna, 2004), die zelf verwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking in kaart kan brengen. Op basis van deze vragenlijst wordt met financiële steun van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland een box ontwikkeld die elk team/ begeleider die werkt met mensen met een verstandelijke beperking en zelf verwondend gedrag kan gebruiken. Klik hier voor meer informatie.

Menslievende Professionalisering

Onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts is de training Menslievende Professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkeld. De training geeft inzicht in de manier waarop de professionele attitude van zorgverleners van invloed is op de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die zij bieden. Voor het project Menslievende Professionalisering is met steun van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland de trainershandleiding en bijbehorende website ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie

Overige onderzoeken

Door de jaren heen zijn een groot aantal initiatieven ondersteund met een bijdrage van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland. Wij noemen:

De Borg, landelijk expertisecentrum waar vier instellingen de krachten bundelden voor wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling te verbeteren

In Kroatie zijn in Matra-projecten (2001-2006) de instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking geschoold in klantgerichte  dienstverlening aan cliënten en versterking van initiatieven gericht op maatschappelijke positieverbetering

Promotietraject dr. M.C. Dekker met promotor prof. dr. J.M. Koot (VU Amsterdam) Studie naar het voorkomen, de impact en de risico’s van psychische problemen bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 423:8, August 2003)

Ontwikkeling en uitgave van de NETOL, Neuropsychologische testserie voor oudere licht verstandelijk gehandicapten

Oprichting onafhankelijke stichting voor de ontwikkeling van laagdrempelige en betrouwbare informatiecentra voor ouders in Kroatië

Project Izazov(‘de uitdaging’) gericht op het ontwikkelen en marktgericht werken van IZAZOV voor het opzetten van kleinschalige bedrijfsactiviteiten voor gehandicapten te Zagreb

In Casa, een samenwerkingsproject tussen Nieuw Spraeland en De Spiegel Limburg in Houthalen te België. (1997-2001). In dit project is de methodiek van ambulante behandeling in België uitgewerkt en in een pilot getest. De methodiek is succesvol gebleken aan beide zijden van de grens.

© 2018 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven