Vriend worden

Als u De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland een warm hart toedraagt, kunt u ons financieel ondersteunen. Dat kan met een eenmalige of periodieke gift, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een nalatenschap. Onze stichting heeft de ANBI-status.

Tevens is Vrienden van Nieuw Spraeland erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen. Aan de Erkende Goede Doelen kunt u gerust geven. Dan weet u zeker dat uw donatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld.                                                                   

Kijk voor meer informatie op CBF.nl

Een eenmalige directe schenking met een klein of groter bedrag kunt u rechtstreeks doen via

 IBAN NL70 RABO 0126347891 t.n.v. Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland te Venray.

Hiermee  draagt u bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking en psychische of gedrags-problematiek.


Eenmalig of periodiek doneren kan ook online via Geef.nl

Nalatenschap

Over nalatenschappen heft de fiscus successierechten. Goede Doelen vormen hierop een uitzondering. Begin 2006 is het nalaten aan Goede Doelen eenvoudiger en aantrekkelijker gemaakt. Goede Doelen zijn per 1 januari 2006 volledig vrijgesteld van successierecht. Dit betekent dat onze stichting voor 100% gebruik kan maken van uw schenking. Als u geld of bepaalde goederen wilt nalaten aan onze stichting, moet u dit wel vastleggen in een testament. Dit regelt u bij de notaris.

Voor meer informatie of overleg op welke wijze u de stichting zou kunnen steunen, kunt u zich richten tot ons bestuurslid Jos Nauts (bestuur@nieuwspraeland.nl) of via het secretariaatsadres van de stichting: Zeshoevenstraat 58, 5071 BR Udenhout.

Privacy

De bescherming van de privacy van onze donateurs vinden wij belangrijk en daarom gaan wij uiteraard zorgvuldig om met uw gegevens. We verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk en gaan er strikt vertrouwelijk mee om.  Voor ons volledige Privacy Protocol lees verder : 2018 mei privacyprotocol

© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven