Familie & Zo

Eind  2018 heeft Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland bijgedragen aan de realisatie van het praktijkproduct  Familie & Zo: een app die op een systematische wijze de ondersteuning in familienetwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende psychische stoornis of gedragsstoornis in kaart brengt en op deze manier bijdraagt aan participatie en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.  Het bedrag dat de Stichting heeft vrijmaakt voor de ontwikkeling van bovengenoemde app bedraagt €10.000.

Sanne Giesbers en Tess Tournier werken als promovenda bij de Academische Werkplaats leven met een verstandelijke beperking en richten zich met hun promotieonderzoeken op de familienetwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking. In dat kader hebben Sanne en Tess de Family Network Method- Intellectual Disability (FNM-ID) ontwikkeld onder begeleiding van prof dr.  Andrew Jahoda, prof dr. Richard Hastings , dr. Lex Hendriks en prof dr P Embregts. Met dit instrument kan op een systematische wijze de ervaren emotionele ondersteuning vanuit de familiecontext in kaart worden gebracht. Tevens geeft het instrument inzicht in de opbouw en structuur van de bredere familiecontext waarin de relaties tussen mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun familie ingebed zijn. Om dit instrument breed in te kunnen zetten in de zorg voor mensen met een  verstandelijke beperking is het van belang de huidige wetenschappelijke versie van de FNM-ID om te zetten naar een toegankelijk digitaal praktijkproduct. Het praktijkproduct wordt in 2019 voorafgaand aan de promotieplechtigheid tijdens een studieochtend gepresenteerd.  

Met uw steun vertalen we resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar toegankelijke praktijkproducten voor een nog betere kwaliteit van zorg. Helpt u mee?


Terug naar blog overzicht
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven