Blogberichten

Hier vindt u onze blogberichten.

Op weg naar nog meer prachtige praktijkproducten: “ Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen hun krachten”.

Vanaf januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Met het bundelen van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat.

Wat doet de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

Als associatie dragen zij samen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving. De partners binnen de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen richten zich op kennisvragen op het gebied van gezondheid, het functioneren en op participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de Academische Werkplaatsen staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal. De Associatie zorgt voor betere coördinatie van onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking en vormt het aanspreekpunt voor ministeries en overheden betrokken bij het onderzoeksbeleid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wie participeren in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

De volgende Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken hebben zich aangesloten bij de Associatie:

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – Tilburg University departement Tranzo

Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam

Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen – Radboud Universiteit Nijmegen

Academische Werkplaats GOUD – Erasmus UMC

Academische Werkplaats Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam

Academische Werkplaats EMB– Rijkuniversiteit Groningen

Landelijk Kenniscentrum LVB

Ben Sajet Centrum – Universiteit van Amsterdam

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een dagelijks bestuur, onder voorzitterschap van Prof. Petri Embregts (Tilburg University); het dagelijks bestuur bestaat verder uit Prof. Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en Prof. Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen).

Academische Werkplaatsen verstandelijke beperking bundelen krachten.
Lees verder

Familie enzo

Breng makkelijk je netwerk in kaart met Familie enzo 
Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen vanaf vandaag aan de slag met ‘Familie enzo’. Met deze online web-app kunnen zij zelf hun familienetwerk in kaart brengen. 

Als gebruiker ga je naar www.familieenzo.nl om een account te maken. Je kunt je eigen avatar (poppetje) samenstellen, compleet met haarkleur, bril én snor of baard! Daarna voeg je op dezelfde manier stap voor stap familieleden en andere belangrijke personen toe aan je familienetwerk. De gebruiker bepaalt zelf wie hij of zij als familie ziet.

Aan de hand van vragen als ‘Wie is belangrijk voor jou?’ en ‘Wie helpt jou als je niet zo’n goede dag hebt?’ wordt het familienetwerk in kaart gebracht. Aan het eind rolt er een netwerkoverzicht, inclusief familieportret uit. Het netwerkoverzicht en portret kunnen gebruikers printen of als pdf downloaden voor hun begeleider of andere professionals. In de web-app is een handleiding beschikbaar voor professionals om samen met hun cliënt het netwerkoverzicht van betekenis te voorzien. 

Makkelijke taal
De web-app is speciaal ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dankzij de makkelijke taal, heldere vormgeving én voorleesfunctie kunnen zij de web-app zelf gebruiken. Familie enzo is voor iedereen gratis beschikbaar. Stuur dit bericht dan gerust door naar anderen in je netwerk!

Participatie en inclusie
Familie enzo is een product van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University). De web-app is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek o.l.v. prof. dr. Petri Embregts. 

De web-app kan helpen om het familienetwerk van mensen met een licht verstandelijke beperking actief te betrekken en te verstevigen, als die behoefte er is. Dat kan bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met een licht verstandelijke beperking.  

Vragen?
Heeft u vragen of suggesties over Familie enzo? Neem dan contact op met Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu

Familie enzo is mede mogelijk gemaakt door Dichterbij, Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en SPZ

Lees verder

Met steun van Vrienden van Nieuw Spraeland op weg naar een nieuw praktijkproduct.

 In de bestuursvergadering van 16 november jl. heeft Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland een voorstel van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) voor een nieuw praktijkproduct  besproken. Het gaat hierbij om het “Digitaal Triple-C Logic model van het orthopedagogisch behandelmodel Triple-C”. Het ontwikkelen van een tool voor professionals (orthopedagogen, teamleiders en managers) om snel inzichtelijk te krijgen wat Triple-C precies inhoudt en daarmee de inhoud van Triple-C op een heldere manier over te dragen aan andere zorgverleners die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek, spreekt de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland enorm aan.

In de bestuursvergadering is besloten dat de Stichting financieel bijdraagt aan de totstandkoming van dit praktijkproduct met een bijdrage van €10.000. Dat het eindresultaat niet alleen een gebruiksvriendelijke applicatie voor orthopedagogen, teamleiders en managers oplevert maar ook voor scholingsdoeleinden van begeleiders wordt ingezet, is een doel dat Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland graag onderschrijft.

Lees verder

Kennis delen met zorgprofessionals.

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) bouwt een nieuwe website voor kennisproducten. De AWVB richt zich niet alleen op het ontwikkelen van nieuwe kennis, maar ook op het delen van deze kennis met zorgprofessionals, naasten en mensen met een verstandelijke beperking. Zo worden  uitkomsten van onderzoek vertaald naar toegankelijke kennisproducten. Binnenkort worden alle kennisproducten overzichtelijk gepresenteerd op een nieuwe website. Ter inspiratie is een greep uit de producten nu al hier te vinden. Diverse kennisproducten zijn mede tot stand gebracht met steun van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland

Kennisdeling
Lees verder

Onderzoek vindt Praktijk. Veel animo voor VerbanXdoos.

Goed om te merken dat er veel animo is voor de VerbanXdoos; alle exemplaren van de eerste oplage zijn al op!

De VerbanXdoos is een hulpmiddel dat begeleiders helpt om zelfverwondend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. De VerbanXdoos is mede mogelijk gemaakt door zorgorganisatie Dichterbij, Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland en RINO Zuid.

Heb je nog geen VerbanXdoos? Geen zorgen, de tweede oplage komt na de zomer. Voor meer informatie, of voor het bestellen van een VerbanXdoos, kunt u contact opnemen met Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB:

g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu

Lees verder
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven