Op weg naar nog meer prachtige praktijkproducten: “ Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen hun krachten”.

Vanaf januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Met het bundelen van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat.

Wat doet de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

Als associatie dragen zij samen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met beperkingen in de langdurige zorg en aan het versterken van hun positie in de samenleving. De partners binnen de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen richten zich op kennisvragen op het gebied van gezondheid, het functioneren en op participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de Academische Werkplaatsen staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal. De Associatie zorgt voor betere coördinatie van onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking en vormt het aanspreekpunt voor ministeries en overheden betrokken bij het onderzoeksbeleid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wie participeren in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

De volgende Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken hebben zich aangesloten bij de Associatie:

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – Tilburg University departement Tranzo

Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam

Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen – Radboud Universiteit Nijmegen

Academische Werkplaats GOUD – Erasmus UMC

Academische Werkplaats Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam

Academische Werkplaats EMB– Rijkuniversiteit Groningen

Landelijk Kenniscentrum LVB

Ben Sajet Centrum – Universiteit van Amsterdam

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een dagelijks bestuur, onder voorzitterschap van Prof. Petri Embregts (Tilburg University); het dagelijks bestuur bestaat verder uit Prof. Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en Prof. Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen).

Academische Werkplaatsen verstandelijke beperking bundelen krachten.

Terug naar blog overzicht
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven