Onderzoek naar familienetwerken van mensen met een licht verstandelijke beperking

Over het onderzoek van dr. Sanne Giesbers, die op 24 januari jl. promoveerde op een onderzoek naar familienetwerken van mensen met een licht verstandelijke beperking, heeft de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) een kort filmpje gemaakt. In drie minuten vertellen Sanne Giesbers, haar promotor prof. dr. Petri Embregts en ervaringsdeskundige Ellis Jongerius over de belangrijkste resultaten en de meerwaarde van de studie.

‘Bij een proefschrift is het gebruikelijk om een ‘makkelijk lezen’-samenvatting op te nemen’, zegt Giesbers. ‘We vinden het belangrijk om de resultaten te delen op een toegankelijke manier, die ook goed aansluit bij de doelgroep van het onderzoek. We hebben er daarom voor gekozen om het verhaal ook in beeld te brengen.’

Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland draagt financieel bij aan de realisatie van het praktijkproduct Familie & Zo: een applicatie die op een systematische wijze de ondersteuning in familienetwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking in kaart brengt.

Over het onderzoek
Dit onderzoek bracht in kaart hoe mensen met een licht verstandelijke beperking de ondersteuning vanuit hun netwerk ervaren. Dit had als doel om te weten te komen hoe zorgprofessionals dat netwerk kunnen betrekken in hun ondersteuning. Voor mensen met een verstandelijke beperking is, net als voor ieder ander, hun familienetwerk vaak erg belangrijk. In dit onderzoek van de AWVB is gekeken hoe mensen met een licht verstandelijke beperking de ondersteuning vanuit hun familie ervaren. Hoe vinden zij dat hun familie hen ondersteunt? Met welke familieleden hebben ze contact, en hoe is hun band met deze mensen? Waar ondersteunen ze zelf bij? En kijken familieleden op dezelfde manier naar de relatie? Daarbij is ook breder gekeken naar hoe het voor mensen met een licht verstandelijke beperking is om te wonen met begeleiding.

Meer weten?
Lees dan hier de makkelijk lezen samenvatting. De titel van het proefschrift van Sanne Giesbers luidt: ‘It’s not WHO you know, it’s HOW you know them. Support in formal and informal networks of people with mild intellectual disability’


Terug naar blog overzicht
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven