Triple-C screeningslijst uitgereikt tijdens themaochtend

De thema-ochtend ‘Triple-C en het belang van relaties in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen’ vormt op 15 oktober 2021 het decor voor de uitreiking van de screeningslijst Triple-C. Een praktijkproduct van de AWVB in samenwerking met zorgorganisatie ASVZ, gebaseerd op de resultaten van het promotieonderzoek van science practitioner Tess Tournier.

Triple-C

Na een welkom en inleiding door hoogleraar Petri Embregts van de AWVB, verzorgt Hans van der Wouwe een lezing over ‘Triple-C. Een op praktijkervaringen gebaseerde methode om mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag goed te begeleiden en behandelen. Van der Wouwe is hoofd behandeling bij ASVZ en een van de grondleggers van Triple-C. Hij schetst het ontstaan van de methode, de uitgangspunten en de ontwikkeling ervan in de loop der jaren. Het centraal stellen van menswaardigheid en de behoeften van cliënten (en medewerkers) in de Triple-C methode, heeft geleid tot een verschuiving van een traditioneel/medisch behandelhuis naar een ‘Triple-C behandelhuis’. De methode wordt inmiddels door veel zorgorganisaties omarmd.

Praktijkproduct

Hoewel de methode veelvuldig wordt toegepast in de praktijk, ontbreekt er nog een wetenschappelijke onderbouwing. Promovenda Tess Tournier onderzocht samen met haar begeleidingsteam bestaande uit prof. Petri Embregts, dr. Lex Hendriks, prof. Andrew Jahoda en prof. Richard Hastings de werkzame mechanismen en theoretische onderbouwing van Triple-C. Dit resulteerde in het Triple-C logic model. Daarin worden de uitkomsten zowel op het niveau van de persoon met een verstandelijke beperking als op het niveau van de begeleider en dat van de organisatie gepresenteerd. Het Triple-C logic model vormt een rijke basis voor vervolgonderzoek naar de effecten van Triple C. Het model is met financiële steun van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland vertaald in een praktische screeningslijst, waarmee zorgorganisaties in kaart kunnen brengen op welke vlak zij nog extra moeten investeren om Triple-C succesvol vorm te geven.

Triple-C screeningslijst
Het belang van relaties in het leven van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Posterpresentatie Complexe zorg in de gehandicaptensector; leren van goede voorbeelden.

Op 19 maart heeft de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking | Tranzo | Tilburg University (AWVB) tijdens het symposium van Kennisplatform EVB+ een posterpresentatie verzorgd over het onderzoek naar goede zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Bij de posterpresentatie zijn veel geïnteresseerde bezoekers ontvangen.

In het onderzoek wordt in kaart gebracht hoe zorgprofessionals goede zorg vormgeven aan mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+), vanuit het perspectief van ouders, begeleiders, behandelaren en managers. Wat zijn volgens hen voorbeelden van goede zorg, wat maakt dat hier sprake is van goede zorg en welke uitdagingen zien zij in het bieden van goede zorg aan mensen met EVB+?

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland. Meer informatie over het lopende onderzoek klik hier

Lees verder

Beweging-als-houvast

In 2013 won Sonja Graafstal met haar masterscriptie over het effect van Emerging Body Language de Anton Došen Scriptieprijs

In 2013 betrof het nog een verkennende studie om het effect van Emerging Body Language te bestuderen bij jongeren met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Het winnen van de scriptieprijs was voor Sonja een bevestiging op de goede weg zijn. Samen met collega Carine Heijligers, de bedenker van de methodiek, startte een promotietraject en werd de methode  verder ontwikkeld onder een nieuwe naam: Bewegen als houvast. In de hulpverlening is gesproken taal vaak het instrument voor gedragsverandering. Er zijn echter ook hulpvragers met problemen waar gesproken taal geen ingang vormt voor verandering. In het proefschrift worden kenmerken beschreven van bewegingen waarmee je als hulpgever het gedrag van hulpvragers kunt beïnvloeden.

Inmiddels is het proefschrift af en geaccepteerd door de manuscript commissie.

Op 20 februari a.s om 12.30 uur zullen Sonja en Carine het proefschrift verdedigen in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen. https://www.ru.nl/over-ons/agenda/beinvloeding-door-beweging

Wij wensen beiden een prachtige dag!

Lees verder

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking toert het land door

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) toert dit najaar langs al haar partnerorganisaties. De Academische Werkplaats brengt met de ‘AWVB on tour’ kennis uit haar onderzoek letterlijk naar de praktijk van de gehandicaptenzorg.

Het toekomstbestendig maken van de langdurige zorg brengt vraagstukken met zich mee op het gebied van bijvoorbeeld de rol van mantelzorgers, personeelskrapte, de mogelijkheden van e-health en de eigen regie van mensen met een zorgvraag. Dat geldt ook voor de gehandicaptenzorg. Onderzoekers van de AWVB denken mee in oplossingen. Tijdens de ‘AWVB on tour’ delen prof. Petri Embregts en haar team de door hen ontwikkelde kennis met de praktijk van verschillende zorgorganisaties. In lezingen en workshops op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en de vele zorgprofessionals die werken bij de partnerorganisaties van de AWVB. De onderzoeksthema’s die aan bod komen zijn: Eigen regie & ervaringsdeskundigheid, Familie, E-health en Kwaliteitszorg & vakmanschap. Met de ‘AWVB on tour’ viert de AWVB haar 10-jarig bestaan. Tien jaar verbinding tussen onderzoek en praktijk. Naast het delen van kennis uit onze onderzoeken, is de tour ook een feestelijk bezoek aan onze partnerorganisaties, die een belangrijke rol spelen in die verbinding tussen onderzoek en praktijk. Want wie jarig is, trakteert!

Bekijk hier een filmpje voor een korte impressie van de AWVB on tour.

De productie van het filmpje is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Vrienden van Nieuw Spraeland.

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Lees verder

Complexe zorg. leren van goede voorbeelden.

Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland draagt in 2022 en 2023 bij aan de  financiering van het wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Complexe Zorg in de Gehandicaptenzorg; leren van goede voorbeelden’. Het bestuur van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft een verzoek van prof. dr. P. Embregts ( Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo)  tot cofinanciering onderzocht  en is van mening dat het thema van het onderzoeksproject zeer waardevol is. De persoonsgerichte benadering waarin de persoon met EVB+ centraal staat, zonder expliciet en alleen uit te gaan van het probleemgedrag, wordt ook door het bestuur context breed omarmt als manier om goede zorg te bieden aan mensen met EVB+. Het bestuur wenst het onderzoeksteam veel succes.

Lees verder

De AWVB bestaat 10 jaar en gaat ‘on tour’

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking bestaat 10 jaar. Deze mijlpaal  wordt gevierd door in het najaar van 2022 een feestelijk bezoek te brengen aan de aangesloten partnerorganisaties uit het samenwerkingsverband: de ‘AWVB on tour’. Want wie jarig is trakteert. Uiteraard op lekkers, maar vooral ook op de kennis die we de afgelopen jaren samen met onze praktijkpartners hebben ontwikkeld.

Geen lustrumsymposium, maar een feestelijk en inhoudelijk maatwerkprogramma om de partnerorganisaties van de AWVB in het zonnetje te zetten. Dat is de gedachte achter ‘AWVB on tour’. In september en oktober 2022 verzorgt de AWVB bij haar partnerorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking een mini-symposium op maat. Iedere organisatie geeft zelf aan welk thema of welke thema’s daarin centraal staan. Dat geldt ook voor de vorm (lezingen en/of workshops) en wie daarbij aanwezig zijn. Dit kan uiteenlopen van cliënten(raden) en hun naasten tot managers en zorgprofessionals uit alle lagen van de organisatie.

Belangrijke rol

De bij de AWVB aangesloten partnerorganisaties spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB: “We doen geen onderzoek naar de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking: we doen onderzoek samen met de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking. We ontwikkelen en delen kennis over mensen met een verstandelijke beperking naar aanleiding van de vragen die zij zelf, hun naasten of zorgprofessionals hebben. Daarnaast vertalen we nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare praktijkproducten.”

De kennis die gedeeld wordt tijdens AWVB on tour blijft niet alleen beperkt tot de betreffende organisaties. Na de tour volgt een terugblik op het ‘cadeautje’ in de vorm van een aftermovie,  mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland.

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Lees verder
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven