Donatie PAO Psychologie voor Vrienden

PAO Psychologie is gespecialiseerd in onderwijs voor zorg- en onderwijsprofessionals, op (post-) hbo en universitair niveau. In 2021 is het scholingsaanbod voor academische en hbo-professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking vernieuwd. In 2022 wordt het aanbod verder uitgebreid. Het doel is om nog beter aan te sluiten op de behoeftes en wensen van het werkveld en daarom wordt momenteel de Enquete nascholing VB – PAO uitgezet.

Iedereen die betrokken is bij de keuze en de organisatie van nascholing wordt van harte uitgenodigd om in ca. 5-10 minuten de vragenlijst in te vullen. Het wordt gewaardeerd als je de link naar de enquête deelt met collega’s die ook werken met mensen met een verstandelijke beperking of betrokken zijn bij de nascholing.

Voor iedere volledig ingevulde vragenlijst doneert PAO Psychologie €1 aan Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland.

nascholing professionals verstandelijke beperking

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking toert het land door

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) toert dit najaar langs al haar partnerorganisaties. De Academische Werkplaats brengt met de ‘AWVB on tour’ kennis uit haar onderzoek letterlijk naar de praktijk van de gehandicaptenzorg.

Het toekomstbestendig maken van de langdurige zorg brengt vraagstukken met zich mee op het gebied van bijvoorbeeld de rol van mantelzorgers, personeelskrapte, de mogelijkheden van e-health en de eigen regie van mensen met een zorgvraag. Dat geldt ook voor de gehandicaptenzorg. Onderzoekers van de AWVB denken mee in oplossingen. Tijdens de ‘AWVB on tour’ delen prof. Petri Embregts en haar team de door hen ontwikkelde kennis met de praktijk van verschillende zorgorganisaties. In lezingen en workshops op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en de vele zorgprofessionals die werken bij de partnerorganisaties van de AWVB. De onderzoeksthema’s die aan bod komen zijn: Eigen regie & ervaringsdeskundigheid, Familie, E-health en Kwaliteitszorg & vakmanschap. Met de ‘AWVB on tour’ viert de AWVB haar 10-jarig bestaan. Tien jaar verbinding tussen onderzoek en praktijk. Naast het delen van kennis uit onze onderzoeken, is de tour ook een feestelijk bezoek aan onze partnerorganisaties, die een belangrijke rol spelen in die verbinding tussen onderzoek en praktijk. Want wie jarig is, trakteert!

Bekijk hier een filmpje voor een korte impressie van de AWVB on tour.

De productie van het filmpje is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Vrienden van Nieuw Spraeland.

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Lees verder

Complexe zorg. leren van goede voorbeelden.

Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland draagt in 2022 en 2023 bij aan de  financiering van het wetenschappelijk onderzoeksproject ‘Complexe Zorg in de Gehandicaptenzorg; leren van goede voorbeelden’. Het bestuur van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft een verzoek van prof. dr. P. Embregts ( Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tilburg University, School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo)  tot cofinanciering onderzocht  en is van mening dat het thema van het onderzoeksproject zeer waardevol is. De persoonsgerichte benadering waarin de persoon met EVB+ centraal staat, zonder expliciet en alleen uit te gaan van het probleemgedrag, wordt ook door het bestuur context breed omarmt als manier om goede zorg te bieden aan mensen met EVB+. Het bestuur wenst het onderzoeksteam veel succes.

Lees verder

De AWVB bestaat 10 jaar en gaat ‘on tour’

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking bestaat 10 jaar. Deze mijlpaal  wordt gevierd door in het najaar van 2022 een feestelijk bezoek te brengen aan de aangesloten partnerorganisaties uit het samenwerkingsverband: de ‘AWVB on tour’. Want wie jarig is trakteert. Uiteraard op lekkers, maar vooral ook op de kennis die we de afgelopen jaren samen met onze praktijkpartners hebben ontwikkeld.

Geen lustrumsymposium, maar een feestelijk en inhoudelijk maatwerkprogramma om de partnerorganisaties van de AWVB in het zonnetje te zetten. Dat is de gedachte achter ‘AWVB on tour’. In september en oktober 2022 verzorgt de AWVB bij haar partnerorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking een mini-symposium op maat. Iedere organisatie geeft zelf aan welk thema of welke thema’s daarin centraal staan. Dat geldt ook voor de vorm (lezingen en/of workshops) en wie daarbij aanwezig zijn. Dit kan uiteenlopen van cliënten(raden) en hun naasten tot managers en zorgprofessionals uit alle lagen van de organisatie.

Belangrijke rol

De bij de AWVB aangesloten partnerorganisaties spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Hoogleraar Petri Embregts, die leidinggeeft aan de AWVB: “We doen geen onderzoek naar de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking: we doen onderzoek samen met de praktijk en mensen met een verstandelijke beperking. We ontwikkelen en delen kennis over mensen met een verstandelijke beperking naar aanleiding van de vragen die zij zelf, hun naasten of zorgprofessionals hebben. Daarnaast vertalen we nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek in toegankelijke en direct toepasbare praktijkproducten.”

De kennis die gedeeld wordt tijdens AWVB on tour blijft niet alleen beperkt tot de betreffende organisaties. Na de tour volgt een terugblik op het ‘cadeautje’ in de vorm van een aftermovie,  mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland.

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Lees verder

Donatie PAO Psychologie voor Vrienden

PAO Psychologie is gespecialiseerd in onderwijs voor zorg- en onderwijsprofessionals, op (post-) hbo en universitair niveau. In 2021 is het scholingsaanbod voor academische en hbo-professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking vernieuwd. In 2022 wordt het aanbod verder uitgebreid. Het doel is om nog beter aan te sluiten op de behoeftes en wensen van het werkveld en daarom wordt momenteel de Enquete nascholing VB – PAO uitgezet.

Iedereen die betrokken is bij de keuze en de organisatie van nascholing wordt van harte uitgenodigd om in ca. 5-10 minuten de vragenlijst in te vullen. Het wordt gewaardeerd als je de link naar de enquête deelt met collega’s die ook werken met mensen met een verstandelijke beperking of betrokken zijn bij de nascholing.

Voor iedere volledig ingevulde vragenlijst doneert PAO Psychologie €1 aan Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland.

nascholing professionals verstandelijke beperking
Lees verder

‘Familienetwerken’ als lesmodule AWVB en de app beschikbaar op iPad.

De lesmodule ‘Familienetwerken’ gaat in op het belang van een sociaal netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, met een specifieke focus op het familienetwerk. Deze module van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) biedt meer kennis en inzichten op het gebied van familienetwerken van mensen met een verstandelijke beperking. Interne academies van zorgorganisaties en mbo-zorgopleidingen kunnen kosteloos gebruikmaken van deze module.

Uit onderzoek van de AWVB naar familienetwerken van mensen met een licht verstandelijke beperking blijkt dat het binnen de familie vooral de ouders zijn die ondersteuning bieden. Mensen met een licht verstandelijke beperking missen vaak belangrijke andere bronnen van ondersteuning, zoals een partner en goede vrienden. Ook hebben zij minder vaak het gevoel zelf iets terug te kunnen doen voor een ander, terwijl wederkerigheid van groot belang is voor het vormen van duurzame relaties.

Een sociaal netwerk is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking.

Begeleiders spelen een belangrijke rol in het bevorderen van wederkerige (familie)relaties. Na het volgen van de module weten studenten onder andere hoe je het familienetwerk van iemand met een verstandelijke beperking in beeld brengt en hoe je daarover in gesprek gaat met deze persoon en zijn of haar netwerk.

Opbouw module en de app nu ook beschikbaar op de iPad.

Een sociaal netwerk is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking
Familie enzo ook op de iPad

De module bestaat uit vier leerbijeenkomsten. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende interactieve werkvormen, waaronder een gastles met een ervaringsdeskundig familielid. De module gaat ook specifiek in op een door de AWVB ontwikkelde webapp – ‘Familie enzo’ – waarmee mensen met een licht verstandelijke beperking zelf hun familienetwerk digitaal in kaart kunnen brengen. Inzicht daarin kan helpen om het netwerk actief te betrekken en steviger te maken. Met financiële steun van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland is de webapp sinds november ook beschikbaar op  tablet, zoals de iPad.

De module past binnen het huidige mbo-kwalificatiedossier.

Meer informatie

De modules zijn kosteloos beschikbaar voor opleidingsfunctionarissen bij interne academies van zorgorganisaties en voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals. Ze zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu. Ook voor verdere vragen of opmerkingen over de modules of over dit initiatief kun je via dit e-mailadres contact opnemen.

Lees verder
© 2023 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven