Nominaties bekend!

De jury heeft de drie nominaties voor de Anton Došen Scriptieprijs bekendgemaakt. De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie.Tijdens het symposium ‘The next big thing, will be a lot of small things’ van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, op 20 april 2017, wordt de prijs voor de vierde keer uitgereikt.
Graag presenteren wij u de genomineerden.
Samantha Roetink met ”Sociale angst en sociale status LVB”
Samantha Roetink deed onderzoek naar sociale angst bij 631 jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Naast sociale angst werd ook de sociale status in de groep onderzocht. Sociale angst blijkt vaak voor te komen bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Jongeren met de sociale status ‘genegeerd’ laten meer sociale angst zien dan jongeren met een andere sociale status. Deze jongeren werden niet bewust genegeerd, maar vielen niet op binnen de groep. Het lijkt van belang om meer aandacht te vestigen op internaliserende problematiek bij deze jongeren. Wanneer de behandeling rekening houdt met de sociale status in een groep, sluit de behandeling beter aan op het individu en draagt dit positief bij aan de effectiviteit van de behandeling.

Jolien Rheiter met ” Instrument seksuele ontwikkeling”
Jolien Rheiter deed onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van mensen met verstandelijke beperking. Seksualiteit van mensen met verstandelijke beperking is vaak moeilijk bespreekbaar. In dit onderzoek werd een meetinstrument ontworpen en gevalideerd dat beoogt de seksuele ontwikkeling van mensen met verstandelijke beperking in kaart te brengen. De vragenlijst brengt vijf componenten van de seksuele ontwikkeling in kaart: kennis over lichaam en seksualiteit; seksueel zelfbeeld; seksuele interactie competentie; vermogen tot inhibitie; en seksuele assertiviteit. Het uiteindelijke meetinstrument is betrouwbaar, onderscheidend genoeg en kan ingezet worden bij de doelgroep.

Angela Schuurmans met ”Videogame Dojo”
Angela Schuurmans deed onderzoek naar de videogame Dojo bij 8 adolescenten in een intramurale instelling voor mensen met externaliserend gedrag en angstproblemen. Dojo is een interventie waarin lessen over ontspanning (o.a. ademhalingstechnieken) worden gecombineerd met een spel om emotionele en mentale opwinding te leren herkennen en controleren. Tijdens de game krijgen spelers directe bio-feedback op basis van hun hartritme. Deelnemers vonden het leuk om de videogame te spelen. Dit draagt bij aan de motivatie voor deze behandeling. Resultaten laten zien dat externaliserend gedrag en angstproblemen afnamen. Dit onderzoek is veel belovend voor toekomstige interventies.


Terug naar blog overzicht
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven