‘Familienetwerken’ als lesmodule AWVB en de app beschikbaar op iPad.

De lesmodule ‘Familienetwerken’ gaat in op het belang van een sociaal netwerk voor mensen met een verstandelijke beperking, met een specifieke focus op het familienetwerk. Deze module van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB, Tranzo, Tilburg University) biedt meer kennis en inzichten op het gebied van familienetwerken van mensen met een verstandelijke beperking. Interne academies van zorgorganisaties en mbo-zorgopleidingen kunnen kosteloos gebruikmaken van deze module.

Uit onderzoek van de AWVB naar familienetwerken van mensen met een licht verstandelijke beperking blijkt dat het binnen de familie vooral de ouders zijn die ondersteuning bieden. Mensen met een licht verstandelijke beperking missen vaak belangrijke andere bronnen van ondersteuning, zoals een partner en goede vrienden. Ook hebben zij minder vaak het gevoel zelf iets terug te kunnen doen voor een ander, terwijl wederkerigheid van groot belang is voor het vormen van duurzame relaties.

Een sociaal netwerk is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking.

Begeleiders spelen een belangrijke rol in het bevorderen van wederkerige (familie)relaties. Na het volgen van de module weten studenten onder andere hoe je het familienetwerk van iemand met een verstandelijke beperking in beeld brengt en hoe je daarover in gesprek gaat met deze persoon en zijn of haar netwerk.

Opbouw module en de app nu ook beschikbaar op de iPad.

Een sociaal netwerk is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking
Familie enzo ook op de iPad

De module bestaat uit vier leerbijeenkomsten. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende interactieve werkvormen, waaronder een gastles met een ervaringsdeskundig familielid. De module gaat ook specifiek in op een door de AWVB ontwikkelde webapp – ‘Familie enzo’ – waarmee mensen met een licht verstandelijke beperking zelf hun familienetwerk digitaal in kaart kunnen brengen. Inzicht daarin kan helpen om het netwerk actief te betrekken en steviger te maken. Met financiële steun van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland is de webapp sinds november ook beschikbaar op  tablet, zoals de iPad.

De module past binnen het huidige mbo-kwalificatiedossier.

Meer informatie

De modules zijn kosteloos beschikbaar voor opleidingsfunctionarissen bij interne academies van zorgorganisaties en voor alle docenten die betrokken zijn bij mbo-opleidingen aan toekomstige zorgprofessionals. Ze zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB: G.C.J.Heerkens@tilburguniversity.edu. Ook voor verdere vragen of opmerkingen over de modules of over dit initiatief kun je via dit e-mailadres contact opnemen.


Terug naar blog overzicht
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven