EN DE WINNAAR IS ….

Aan het slot van een, bijzonder inspirerend en met honderden professionals uit de verstandelijk gehandicaptenzorg druk bezocht symposium ‘The next big thing, will be a lot of small things’ van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, vond de uitreiking van de Anton Došen Scriptieprijs plaats.

De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie. Wetenschappelijk onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie is spaarzaam. De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft zich ten doel gesteld om wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren. Vanuit deze gedachte is dan ook de Anton Došen Scriptieprijs ingesteld, in samenwerking met STEVIG, onderdeel van Dichterbij en Tranzo van Tilburg University, om meer (jonge) mensen te motiveren onderzoek bij deze doelgroep uit te voeren.

Em. prof. dr. Došen is een van de eersten in Nederland die een onderbouwing probeerde te geven van wat professionals in de dagelijkse, klinische praktijk nastreven: begrijpen en verklaren van de complexiteit van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij stimuleerde professionals te laten werken vanuit een integratieve diagnose en deze richtinggevend te laten zijn voor de behandeling. Kenmerkend voor zijn benadering is de centrale plaats die hij het ontwikkelingsniveau (en dan vooral de emotionele- en persoonlijkheidsontwikkeling) toebedeelt in het ontstaan en uiten van gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking

De jury was vol lof over de inzendingen en de drie nominaties. Maar er kan maar één winnaar zijn:
Jolien Rheiter met Instrument seksuele ontwikkeling
Jolien Rheiter deed onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van mensen met verstandelijke beperking. Seksualiteit van mensen met verstandelijke beperking is vaak moeilijk bespreekbaar. In dit onderzoek werd een meetinstrument ontworpen en gevalideerd dat beoogt de seksuele ontwikkeling van mensen met verstandelijke beperking in kaart te brengen. De vragenlijst brengt vijf componenten van de seksuele ontwikkeling in kaart: kennis over lichaam en seksualiteit; seksueel zelfbeeld; seksuele interactie competentie; vermogen tot inhibitie; en seksuele assertiviteit. Het uiteindelijke meetinstrument is betrouwbaar, onderscheidend genoeg en kan ingezet worden bij de doelgroep.

Winnares Jolien Rheiter ontvangt de felicitaties van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland


Terug naar blog overzicht
© 2024 - Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland
Naar boven